Tiedote 9.3.2017 – Kunnallisvalitus Tammelan päätöksestä sulkea neljä kyläkoulua

Julkaisuvapaa heti Lataa tämä julkaisu (PDF): Tiedote 9.3.2017 - Kunnallisvalitus Tammelan päätöksestä sulkea neljä kyläkoulua Lataa Hallinto-oikeuteen toimitettu kunnallisvalitus (PDF): Kunnallisvalitus liitteineen   Kunnallisvalitus Tammelan kunnanvaltuuston päätöksestä sulkea neljä peruskoulua ja ottaa…
Lue lisää

Mihin menet, Tammela?

Tammela on tienhaarassa, ehkäpä merkittävimmässä koskaan. Kunta on tuhoamassa yhden parhaista vahvuuksistaan, koko kunnan kattavan kouluverkon, perusteluin jotka eivät lähempää tarkastelua kestäneet. Siinä missä muut kunnat ovat ajamassa tai jo…
Lue lisää

Sananen (kunta)strategiasta ja päätöksenteosta

Päätöksenteon pohjana pitää olla yhteisesti hyväksytty kuntastrategia. Ratekia vorssalaisittain. Se määrää suunnan mihin me yhdessä, kuntalaisina haluamme kulkea ja millä keinoin siihen suuntaan päästään. Strategia ei ole mikään juhlapuheisiin tarkoitettu juttu.…
Lue lisää

Tule kuntavaaliehdokkaaksi Meidän Tammela -yhteislistalle!

Meidän Tammela -yhteislista ottaa vastaan kaikki, jotka sitoutuvat yhteisiin teeseihimme. Meitä yhdistää halu kehittää Tammelaa sen vahvuuksiin nojaten. Tehdään Tammelasta vieläkin parempi paikka elää ja yrittää, ihan kaikille. Toimi näin: 1.…
Lue lisää

Miksi päätin lähteä ehdokkaaksi ja nimenomaan puolueiden ulkopuolisella yhteislistalle?

Koen Tammelan olevan sen tulevaisuuden kannalta merkittävässä tienhaarassa. Näen Tammelan vahvuutena ja mahdollisuutena erottua muusta kuntakentästä nimenomaan sen vahvat perinteet, keskustan lähipalveluineen sekä koko laajan kunnan alueella toimivan erinomaisen kouluverkon.…
Lue lisää

Lehdistötiedote 21.2.2017: Tammelan kuntavaaleissa mukana sitoutumattomien yhteislista

Julkaisuvapaa heti Lataa PDF-versio: Lehdistötiedote 21.2.2017 Tammelan kuntavaaleissa mukana sitoutumattomien yhteislista Meidän Tammela -yhteislistan ehdokkaina ja taustajoukoissa on vaikuttajia läpi puoluekentän. Listan ehdokkaita yhdistää halu kehittää Tammelaa sen vahvuuksiin pohjaten, yhteistyössä,…
Lue lisää

Tammelan kouluverkko, osa 4 – Lapsi- ja ympäristövaikutusten huomiotta jättäminen

Miksi muutosten vaikutuksia ympäristöön ei ole huomioitu laisinkaan? Tammela on mukana Järkivihreä Forssan Seutu -ohjelmassa. Miten järkivihreys on huomioitu kouluverkkoselvityksessä? Miten Tammelan kunnan kuluttama energia ja alihankinta-, kuten kuljetussopimuksilla aiheutettu…
Lue lisää

Tammelan kouluverkko, osa 3 – Hankesuunnittelun olemattomuus

Miksi Norrintie 4:stä eli entisestä FAI:n tilasta ei ole tehty minkäänlaista hankesuunnitelmaa tai RT kortin mukaista tarvesuunnitelmaa päätöksenteon tueksi? Kunnanjohtaja on päätösehdotuksensa perusteluissa luvannut "lakkautettavien koulujen oppilaille upeat ja modernit oppimisympäristöt".…
Lue lisää

Tammelan kouluverkko, osa 2 – Väestökadon kiihdyttämistä

Miksi selvityksessä on käytetty väestöennusteena tilastokeskuksen ennustetta, kun muussa kunnallisessa päätöksenteossa käytetään Hämeen Liiton väestöennustetta? Tammelan kaavoituksessa on pohjana Maakuntakaava 2040 joka perustuu Hämeen Liiton väestöennusteeseen. Hämeen Liiton ennuste vuodelle…
Lue lisää

Tammelan kouluverkko, osa 1 – Minne katosivat kustannukset?

Tammela on tienhaarassa. Kouluverkkokeskustelu on ollut kuntalaisten puheenaiheena kohta kahden vuoden ajan. Meillä on mielipiteitä moneen lähtöön, kuten kuuluukin. Jokaisen henkilökohtainen arvomaailma ja mielipiteet vaikuttavat käsitykseemme siitä, miten Tammela jatkossakin pidetään…
Lue lisää