Tammelan kouluverkko, osa 2 – Väestökadon kiihdyttämistä

Miksi selvityksessä on käytetty väestöennusteena tilastokeskuksen ennustetta, kun muussa kunnallisessa päätöksenteossa käytetään Hämeen Liiton väestöennustetta? Tammelan kaavoituksessa on pohjana Maakuntakaava 2040 joka perustuu Hämeen Liiton väestöennusteeseen. Hämeen Liiton ennuste vuodelle…
Lue lisää

Tammelan kouluverkko, osa 1 – Minne katosivat kustannukset?

Tammela on tienhaarassa. Kouluverkkokeskustelu on ollut kuntalaisten puheenaiheena kohta kahden vuoden ajan. Meillä on mielipiteitä moneen lähtöön, kuten kuuluukin. Jokaisen henkilökohtainen arvomaailma ja mielipiteet vaikuttavat käsitykseemme siitä, miten Tammela jatkossakin pidetään…
Lue lisää